Lähtuvalt põhikirjas määratule, ning juhatuse otsusele, on liikme aastamaks 2018. aastaks 15€. MTÜ Kadrina EPT arveldusarve EE352200221066283886

Tasumise tähtaeg on 15.03.18